Công bố giải bình chọn đặc biệt chương trình Show It NOW

Công bố giải bình chọn đặc biệt Show It NOW
Tháng 05 - 06 - 07 - 08

Xin chúc mừng bạn Nguyễn Minh Huân đã là người thắng cuộc giải bình chọn đặc biệt của cả chương trình Show It NOW. Giải thưởng là 01 điện thoại Samsung Galaxy J2 Pro (2018) trị giá 3.290.000 đồng.

Cùng xem bài dự thi của bạn tại: http://show-it-now.art/30/05/2018/nguyen-minh-huan/

🌟🌟🌟 BTC sẽ liên hệ với bạn để xác nhận thông tin nhận giải trong thời gian sớm nhất nha!