Giải thưởng

16 SUẤT HỌC BỔNG Advanced Diploma in Multimedia
với tổng trị giá 630.000.000 VNĐ

Dành cho 04 bạn thí sinh nữ tiềm năng cho hạng mục Vẽ và Thiết kế đồ họa ở cả 2 bảng dự thi
Dành cho các bài dự thi ở cả 4 hạng mục liên quan về vấn đề “Tái tạo đất”