Show It HERE

3

Mai Thị Yến Ngân

Năm sinh: 2000 ||
Portfolio: Nhiếp ảnh

9

Nguyễn Trọng Huy

Năm sinh: 1998 ||
Portfolio: Nhiếp ảnh

5

Nguyễn Tấn Quyền

Năm sinh: 2000 ||
Portfolio: Vẽ

10

Lê Đình Thiên Long

Năm sinh: 2000 ||
Portfolio: Vẽ

16

Nguyễn Trường Minh

Năm sinh: 1991 ||
Portfolio: Vẽ – Video

16

Trần Hoàng Vinh

Năm sinh: 2000 ||
Portfolio: Vẽ – Video

10

Nguyễn Phúc Hậu

Năm sinh: 1995 ||
Portfolio: Nhiếp ảnh

7

Nguyễn Hữu Trọng

Năm sinh: 2000 ||
Portfolio: Vẽ – Nhiếp ảnh – Thiết kế

14

Trần Thị Mộng Thư

Năm sinh: 2000 ||
Portfolio: Vẽ – Nhiếp ảnh

4

Nguyễn Quốc Thắng

Năm sinh: 1995 ||
Portfolio: Video

69

Ngô Thị Mỹ Linh

Năm sinh: 1997 ||
Portfolio: Vẽ – Nhiếp ảnh

12

Ngô Thị Mỹ Linh

Năm sinh: 1997 ||
Portfolio: Vẽ – Nhiếp ảnh