Bài thi: Phạm Hữu Minh

Qua cuộc thi mình muốn được giao lưu với những bạn có cùng sở thích và đam mê với mình, đặc biệt là được hội đồng chuyên môn của cuộc thi nhận xét, đánh giá những sản phẩm của mình.

 

Các sản phẩm được thực hiện dưới một chuỗi chân dung thể hiện con người trong quá trình khám phá bản thân với tiếp xúc với thiên nhiên, tình yêu, con người, văn hóa và tìm được chân lý của chính họ.

 

Thể loại vẽ

ĐỒNG CẢM

NÉT NGƯỜI

Thể loại Thiết kế

CHUYỆN TRẦN GIAN

SAMPLE CON NGƯỜI

BẢN ĐỒ BẢN THÂN

TRONG NGOÀI

MẢNH VẬT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài thi khác